सिलिकॉन हीटर नली

  • Silicone Heater Hoses

    सिलिकॉन हीटर Hoses

    सिलिकॉन हीटर नली SAE J20 R3 कक्षा एक विशिष्टता को आवश्यकताहरु को पूरा वा अधिक। सिलिकॉन होजहरू १-प्लाई पॉलिएस्टर कपडाको साथ प्रबल गरिएको छ। तपाईंको पुरानो स्टक OEM नलीलाई यी सिलिकॉन हीटर होजहरू बदल्नुहोस् जुन शीतलक समाधान, चिसो चुहावट, क्र्याकिंग, पिलि,, बुढेसकाल र ओजोन प्रतिरोधी हुन्छ।